Search Option's

Montag, 16. Januar 2012

Akiko Yano

Japanese Girl [Album] (25.07.1976)
01 - Kikyu Ni Notte
02 - Kuma
03 - Denwa-Sen
04 - Tsugaru Tour
05 - Funamachi Uta Part Ii
06 - Ooinaru Shii No Ki
07 - Helicopter
08 - Futa
09 - Oka wa Koete
10 - Funamachi Uta Part I

Irohanikonpeitou [Album] (00.00.1977)
01 - Kawaji
02-10 - Japanese Title

Tokyo wa Yoru no Shichi-ji [Album] (25.04.1979)
01 - God´s Loyal Love ~ Tokyo Wa Yoru no Shichi-ji
02 - Water Ways Flow Backward Again
03 - Scchan
04 - Ike Yanagida
05 - Kikyuu Ni Notte
06 - Imomushi Gor Goro
07 - Katarun Kararan
08 - to.ki.me.ki
09 - Walk On The Way Of Life

From Japan To Japan [Album] (00.00.1982)
01 - I Sing
02 - Vet
03 - Coloured Water
04 - Good Night
05 - What´s Got In Your Eyes
06 - Another Wedding Song
07 - Sleep On My Baby
08 - High Time
09 - Drop Me A Line
10 - Levee Break

Oesu Oesu [Album] (25.06.1984)
01 - japanese title
02 - Hi, Hi, Hi
03 - japanese title
04 - Highland
05 - Simon Smith And The Amazing Dancing Bear
06 - japanese title
07 - japanese title
08 - japanese title
09 - Greenfields
10 - Assembly

Granola [Album] (21.11.1987)
01 - Watashitachi
02 - Kaze wo Atsume te
03 - Yagate Hitori
04 - Un Jour
05 - Mufu Jotai
06 - Hana no Youni
07 - Furimukeba Kaeru
08 - Levee Break
09 - Rosein auf der Heiden
10 - Jitensha de Oide
11 - Okii Ai

Good Evening Tokyo [Album] (21.05.1988)
01 - Denwasen
02 - Hourou
03 - Kuma
04 - Imomushigorogoro
05 - Chiisai Aki Mtsuketa
06 - Otecho (drop me the line)
07 - Watashitachi
08 - Furimukeba Kaeru
09 - Hana Noyouni
10 - Okiiai
11 - Mata ao ne

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.