Search Option's

Montag, 9. Januar 2012

A.K.I. Productions

Japanese Psycho [Album] (09.07.1993)
01 - Banji Kaichou
02 - Kodomo Dorei Jidai
03 - Subara Shiki Nihonyakyuu
04 - Niji no Kanata ~ Over The Rainbow
05 - Butsumetsu no Nichi no Orega Koroshi ta
06 - Sex! Or Die (Seika! Shika!)
07 - Omae mo Kyou Kara Taishuu da

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.