Search Option's

Dienstag, 10. Januar 2012

Aburadako

Demo Tape [Demo Tape] (00.00.1984)
01 - Komenist
02 - Jerusalem No Kutsujyoku
03 - Fun
04 - Crystal Nahat
05 - Running High
06 - Mu
07 - Genbaku (Atomic Bomb)
08 - Komenist (live)
09 - Fun (live)
10 - Crystal Nahat (live)
11 - untitled (1st flexi Bonus)

Aburadako [Mini-Album] (00.09.1984)
01 - White Wolf
02 - Logos
03 - Renga Tsukuri No Oka
04 - Warabe Gu
05 - Kagami No Fuukei
06 - Out Of The Body

1985.2.15 Shinjuku Loft [Live] (15.02.1985)
01 - Out Of The Body
02 - Kakkakkatsu
03 - Suka
04 - Farce
05 - Swimming High
06 - Kagami No Fuukei
07 - Rowhide
08 - Renga Tsukuri No Oka
09 - Zekku
10 - Logos
11 - S60
12 - Running High
13 - Mu
14 - Whitewolf
15 - Kome Nistuo
16 - Erusaremu No Kutsujoku
17 - Kurisutarunahato
18 - Nintai
19 - Genbaku
20 - Give Me A Chance

Aburadako ~ Ki-Ban [Album] (00.08.1985)
01 - Farce
02 - S60
03 - Row Hide
04 - Zou No Se
05 - Ikita Gogo
06 - Daawin No Tamago
07 - Tirano no Hikuchi
08 - Buy

Aburadako ~ Kame-Ban [Album] (00.04.1989)
01 - Kai
02 - Kanbotsu
03 - Byoubou No Seien
04 - Gohyaku Dankei Usetsu
05 - Hikyou Nite
06 - Hikari Gou
07 - Tohoki
08 - Rakustsu
09 - Kogeta Kumo

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.