Search Option's

Freitag, 9. Dezember 2011

Kyokutou


Shokumotsu rensa [Single] (20.05.2010)
01- Shokumotsu rensa
02 - Guernica ni Tsugumu-UNPLUGGED- 
MF

Sex [Single] (20.06.2010)
01 - SEX
02 - Kami tsuite hanarenai -UNPLUGGED-
MF

Jitsuroku Hard Core+Sairen [Album] (20.09.2010)
01 - Yami wo Shie_Mitsuyaku (Instrumental)
02 - Shokumotsu Rensa
03 - Kinki
04 - Haikei, Baikokudo no Minasama Yasukuni no Sora ga Koku Iteimasu
05 - Misui
06 - Gerunika ni Tsugumu
07 - Sex
08 - Yakouchuu
09 - Ranmyaku
10 - Damudoman
11 - Kami Tsuite Hanare Nai
12 - Kono Jinsei ha Fiction Desu
13 - Ore no Kanojo ha List Cutter
14 - Housoukinshi no Bruce
15 - Katte Nishiyagare
16 - Nawa to Kakuseiki to Heroine
17 - Daraku Ron
MF

Ecstasy [Single] (30.03.2011)
01 - Ecstasy
02 - Iedeshoujo no you ni
03 - Slow, Dance
MF

Fukusayou [Single] (29.06.2011)
01 - Fukusayou
02 - Platform
03 - Kokubetsu
04 - Ranmyaku
MF


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.