Search Option's

Donation (Only to Support us)

Dienstag, 15. März 2011

Maximum the Hormone


A.S.A. Crew [Album] (29.08.1999)
01 - See the Sea
02 - Purple Fire Tail
03 - The Claim of Youth 2
04 - Fake
05 - Shine
06 - Pineapple
07 - Lost Crap Your Life
08 - You Can't Escape
09 - The Claim of Youth
10 - Kipo#40
11 - Gimme Cok
UT

 Bullpen Catcher's Dream [Single] (01.10.2000)
01 - B.B
02 - Metal-chan
03 - The claim of youth 2000
UT

Ootori [Mini Album] (08.08.2001)
01 - FORCE
02 - Maximum the Hormone Theme -Men Cutter Kotteri-
03 - Maximum the 21-Seiki
04 - B.B.
05 - Imin no Buta (Kari)
06 - W.H.U.
07 - Machine-Gun Kuso Boogie
UT

Niku Cup [Single] (29.05.2002)
01 - anaru whiskey ponce
02 - joniitetsu pipe
03 - nagisa no shindobaddo
UT

 Enzui Tsuki Waru [Single] (23.09.2003)
01 - Rolling 1000tOON
02 - Koi no Sui to Kuso Meriken
03 - Forever Hey! Ho! Let's Go!
04 - Abara Bobu
UT

 Mimi Kajiru [Album] (23.10.2003)
01 - Nigire Tsutsu!!
02 - Johnny Tetsu Pipe
03 - Abara Bob
04 - Johnny Mamamiya Kalifornia
05 - Mishina
06 - Usugimi Billy
07 - Nobodys
08 - Ningen Enpi
09 - Patokaa Moya Su
10 - Porisumanfakku

UT

Kusoban [Album] (21.01.2004)
01 - Koi no Sweet Kuso Meriken
02 - Seiri Tsuu Ha Kannaduki Wo Koo
03 - Healthy Bob
04 - Cefiro Radio Come Back
05 - Mr. Boogie Tambourine Man
06 - Heisei Strawberry Vibe
07 - Bouriki
08 - Tatarikun
UT

Rock Bankurawase / Minoreba Rock [Single] (23.06.2004)
01 - Rock Bankurawase
02 - Minoreba Rock
03 - WXHXUX ~Washi Kate Honma Ha Ure Tainjai~
04 - R.H.C.P. ga Boku wo Sarai ni Yatte Kita
UT

Houchou Hasami Cutter Knife Dosu Kiri/Rei Rei Rei Rei Rei Rei Rei Rei Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma [Single] (25.11.2004)
CD 1
01 - Houchou Hasami Cutter Knife Do
02 - Ningen Enpi

CD 2
01 - Rei Rei Rei Rei Rei Ma Ma Ma Ma Ma
02 - Shiina Bus Tei de Matsu
UT

Rock Impo Goroshi [Album] (02.03.2005)
01 - Rock Impo Goroshi
02 - Houchou Hasami Cutter Knife Dosu Kiri
03 - Nitori BB Sensou
04 - Falling Jimmy
05 - Kawakita Saruin
06 - Anaru Whiskey Ponce (Re-Rec)
07 - Rock Bankurawase
08 - #Haiyani Spain
09 - Uwabaru ~Futoshi~
10 - Rei Rei Rei Rei Rei Rei Rei Rei Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma
11 - ROLLING1000tOON
12 - Rock'N'Roll Chainsaw
13 - Koi no Kinako Watashi ni Kudasai
UT

Zawa.. ..Zawa.. .. ..Za.. Zawa.. .. .. ..Zawa [Single] (16.11.2005)
01 - what's up. people
02 - akagi
03 - black power g menspy
04 - namigoroshi no melody
05 - secret track
UT

Koi no Megalover [Single] (05.07.2006)
01 - Koi No Mega Raba
02 - Lousiana Bob
03 - Rockin' Agrimotion
04 - Johnny Kaibu Life
UT

Buiikikaesu [Album] (14.03.2007)
01 - Buiikikaesu!!
02 - Zetsubou Billy
03 - Kuso Breakin no Breakin Lily
04 - Lousiana Bob
05 - Policeman Benz
06 - Black Power G Menspy
07 - Akagi
08 - Kyokatsu
09 - Bikini Sports Ponchin
10 - What's Up, People?!
11 - Chu chu Lovely Muni Muni Mura Mura Purin Purin Boron Nururu ReroRero
12 - Shimi
13 - Koi no Megalover
UT

Tsume tsume tsume/[F] [Single] (09.07.2008)
01 - Tsume, Tsume, Tsume
02 - F
03 - Kill all the 394
UT

Greatest The Hits 2011-2011 [Single] (23.03.2011)
01 - Utsu kushiki hitobito nouta 
02 - maximum the hormone 
03 - my girl
UT

Keine Kommentare:

Kommentar posten

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.